Zakup materiałów i wyposażenia w ramach projektu ” Cyfrowa Gmina”

Zamawiający: URZĄD GMINY PRAŻMÓW

 

Link: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/109818

Share your thoughts