„Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie pomieszczeń szkolnych w budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Janowie – etap I”

Zamawiający: „Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie pomieszczeń szkolnych w budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Janowie – etap I”

 

Link: https://janow.ezamawiajacy.pl/pn/janow/demand/notice/public/60884/details

Share your thoughts