Świadczenie usługi gastronomiczno-hotelarsko-konferencyjnej na spotkanie szkoleniowe dla kadry kierowniczej Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Zamawiający: ZAKŁAD EMERYTALNO-RENTOWY MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

 

Link:  https://www.gov.pl/web/zermswia/ZER-ZAK-5-2022

Share your thoughts