Sukcesywna dostawa produktów higienicznych i pielęgnacyjnych dla Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Zamawiający: ZAKŁAD EMERYTALNO-RENTOWY MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

 

Link: https://www.gov.pl/web/zermswia/ZER-ZAK-6-2022

Share your thoughts