ealizacja projektu grantowego “Cyfrowa Gmina” zakup sprzętu, oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleniaInstalacja światłowodu i dostawa usługi dostępu do internetuzakup i dostawa serwera

Zamawiający: URZĄD GMINY MIASTKOWO

 

Link: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/108852

Share your thoughts