Budowa przedszkola łącznie ze żłobkiem w miejscowości Jabłoń Kościelna

Zamawiający: URZĄD GMINY NOWE PIEKUTY

 

Link: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/4f4f910d-c243-4599-9fda-c7b6c498db95

Share your thoughts