Świadczenie usług informatycznych…

Zamawiający: KOLEJOWY SZPITAL UZDROWISKOWY W NAŁĘCZOWIE SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Link do postępowania: https://ksunaleczow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=65&p1=szczegoly&p2=80132

Share your thoughts