Realizacja zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w mieście Ostrołęka w 2022 roku…

Zamawiający:

URZĄD MIASTA OSTROŁĘKA

 

Link: https://bip.um.ostroleka.pl/otwarty-konkurs-ofert/11519/zss-8135-54-2022

Share your thoughts