Realizacja w 2022 roku zadania publicznego przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Zamawiający: URZĄD GMINY SKIERNIEWICE

Link do postępowania: https://www.gminaskierniewice.pl/2022/05/17/zarzadzenie-wojta-gminy-skierniewice-w-sprawie-ogloszenia-otwartego-konkursu-ofert-na-wsparcie-realizacji-zadania-publicznego-gminy-skierniewice-w-2022-roku/

Share your thoughts