Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń zachodniej części budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Płocku na potrzeby działalności oświatowo-wychowawczej wraz z instalacjami wewnętrznymi.

Zamawiający:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PŁOCKU

 

Link: https://www.biuletyn.abip.pl/mopsplock/7351

Share your thoughts