Dostawa produktów farmaceutycznych, wyrobów medycznych, opatrunków, środków dezynfekcyjnych

Zamawiający: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY NR 1 IM. NORBERTA BARLICKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI

Link do postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/613861

Share your thoughts