Dostawa artkułów spożywczych

Zamawiający: SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY PSYCHIATRYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WE FROMBORKU

Link do postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08da37d9-42fe-d102-9e15-2d000f81a028

Share your thoughts