Zorganizowanie dwudniowej wycieczki dla uczestników Klubu Seniora w Zalesiu Górnym pn. Wycieczka dwudniowa dla uczestników Klubu Seniora w Zalesiu Górnym.

Zamawiający: MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PIASECZNIE

 

Link:  https://bip.mgops.piaseczno.eu/zapytania-ofertowe/n,zapytanie-ofertowe-ad-230-48-2022-mm-zorganizowanie-dwudniowej-wycieczki-dla-uczestnikow-klubu-seniora-w-zalesiu-gornym

Share your thoughts