Zorganizowanie dwudniowej wycieczki dla uczestników Klubu Seniora w Woli Gołkowskiej i Klubu Seniora w Złotokłosie pn.,.Wycieczka dwudniowa dla uczestników Klubu Seniora w Woli Gołkowskiej i Klubu Seniora w Złotokłosie.

Zamawiający: MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PIASECZNIE

 

Link: https://bip.mgops.piaseczno.eu/zapytania-ofertowe/n,zapytanie-ofertowe-ad-230-49-2022-mm-zorganizowanie-dwudniowej-wycieczki-dla-uczestnikow-klubu-seniora-w-woli-golkowskiej-i-klubu-seniora-w-zlotoklosie

Share your thoughts