Wykonanie usługi w zakresie przeprowadzenia szkolenia z pierwszej pomocy przed lekarskiej dla pracowników Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej dla Pracowników Wojska SP ZOZ w Warszawie” ul. Nowowiejska 31w podziale na 2 części

Zamawiający: SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA LEKARSKA DLA PRACOWNIKÓW WOJSKA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WARSZAWIE

 

Link: https://platformazakupowa.pl/transakcja/613076

Share your thoughts