Świadczenie usług o charakterze edukacyjnym, profilaktycznym i relaksacyjnym dla rodziców/opiekunów dzieci gminy Piaseczno pod nazwą Rodzicielska Pozytywna Dyscyplina dedykowana rodzicom/opiekunom z terenu gminy Piaseczno.

Zamawiający: MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PIASECZNIE

 

Link: https://bip.mgops.piaseczno.eu/zapytania-ofertowe/n,zapytanie-ofertowe-ad-230-46-2022-asz-rodzicielska-pozytywna-dyscyplina

Share your thoughts