Dowożenie uczniów do szkół w Gminie Reszel od 01.09.2022 roku do 30.06.2024 roku z wyłączeniem wakacji szkolnych w formie zakupu biletów miesięcznych

Zamawiający: URZĄD MIASTA I GMINY RESZEL

 

Link: https://bipreszel.warmia.mazury.pl/zamowienie/213/dowozenie-uczniow-do-szkol-w-gminie-reszel-od-01.09.2022-roku-do-30.06.2024-roku-z-wylaczeniem-wakacji-szkolnych-w-formie-zakupu-biletow-miesiecznych.html

Share your thoughts