Dostawa sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Świdniku

Zamawiający:

STAROSTWO POWIATOWE W ŚWIDNIKU

 

Link: https://spswidnik.bip.lubelskie.pl/index.php?id=92&p1=szczegoly&p2=1752812

Share your thoughts