Dostawa rękawic ochronnych do SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Zamawiający: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W BIAŁYMSTOKU

 

Link: https://www.wspr.bialystok.pl/?p=15534

Share your thoughts