Dostawa materiałów opatrunkowych do SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Zamawiający:

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W BIAŁYMSTOKU

 

Link: https://www.wspr.bialystok.pl/?p=15510

Share your thoughts