Dostawa materiałów i produktów leczniczych, sprzętu jednorazowego użytku i wyrobów medycznych…

Zamawiający: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W CELESTYNOWIE

 

Link: https://zoz.itsmedia.pl//news,1,13,Zapytanie%20ofertowe%20-%20dostawa%20materia%C5%82%C3%B3w%20i%20produkt%C3%B3w%20leczniczych,%20sprz%C4%99tu%20jednorazowego%20u%C5%BCytku%20i%20wyrob%C3%B3w%20medycznych..html#see

Share your thoughts