Zapytanie ofertowe na dostawę odzież roboczej, ochronnej, odzieży operacyjnej.

Zamawiający:

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI IM. MARIANA ZYNDRAMA-KOŚCIAŁKOWSKIEGO

 

Link: https://platformazakupowa.pl/transakcja/612258

Share your thoughts