Wykonanie remontu i dostosowanie istniejącego pomieszczenia nr 06 (w podpiwniczeniu) na potrzeby utworzenia pokazowej pracowni EkoLab w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Hrubieszowie

Zamawiający: URZĄD MIASTA I GMINY HRUBIESZÓW

 

Link: https://umhrubieszow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=187&p1=szczegoly&p2=1753398

Share your thoughts