Sezonowe koszenie terenów zielonych na terenie Gminy Gołdap Część 2- Koszenie terenów zielonych na terenie miasta Gołdap…

Zamawiający: URZĄD MIASTA GOŁDAP

 

Link: https://bip.goldap.pl/pl/1227/6499/zapytanie-ofertowe-sezonowe-koszenie-terenow-zielonych-na-terenie-gminy-goldap.html

Share your thoughts