Rozbudowa posiadanej przez Zamawiającego macierzy serii DSA E2800 oraz dostawa 7 licencji do systemu BVMS….

Zamawiający: URZĄD MIASTA LUBLIN

 

Link: https://bip.lublin.eu/urzad-miasta-lublin/zamowienia-publiczne/zamowienia-wylaczone-ze-stosowania-ustawy-pzp/2022/rozbudowa-posiadanej-przez-zamawiajacego-macierzy-serii-dsa-e2800-oraz-dostawa-7-licencji-do-systemu-bvms,67,28187,2.html

Share your thoughts