Realizacja zadania publicznego w 2022 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Zamawiający:

URZĄD MIASTA BEŁCHATÓW

 

Link: https://belchatow.bip.gov.pl/ogloszenia/ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-w-2022-r-w-zakresie-przeciwdzialania-uzaleznieniom-i-patologiom-spolecznym.html

Share your thoughts