Realizacja usługi organizacji wypoczynku letniego w dla dzieci i młodzieży w formie turnusu integracyjnego z programem profilaktycznym w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom

Zamawiający: GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MICHAŁOWICACH

 

Link: https://gops.michalowice.pl/gops/zamowienia-publiczne/zamowienia-ponizej-130-000/gopspu26012022,p809296891

Share your thoughts