Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa całkowicie nowego, fabrycznie nowego, NIEużywanego sprzętu komputerowego, sieciowego i serwerowego, oprogramowania komputerowego i licencji, na potrzeby

Zamawiający: CENTRUM PERSONALIZACJI DOKUMENTÓW MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

 

Link: https://cpd.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/332335/zakup-sprzetu-komputerowego-sprzetu-sieciowego-i-serwerowego-oprogramowania-i-licencji

Share your thoughts