Dostawy sprzętu jednorazowego użytku oraz odczynników wraz z dzierżawą analizatorów dla potrzeb Medycznego Laboratorium Diagnostycznego i Bakteriologicznego

Zamawiający: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W MŁAWIE

 

Link: https://portal.smartpzp.pl/szpitalmlawa/public/postepowanie?postepowanie=28368735

Share your thoughts