Dostawa sprzętu komputerowego w ramach zadania pn.: „Przeciwdziałanie cyfrowemu wykluczeniu dzieci z rodzin byłych pracowników PGR”

Zamawiający: URZĄD MIASTA I GMINY PISZ

 

Link: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/949ffecd-5a98-43f9-9056-cb0ed35cd83f

Share your thoughts