Wykonanie robót budowlanych w budynku przeznaczonym pod placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu rodzinnego w Czuprynowie

Zamawiający: STAROSTWO POWIATOWE W SOKÓŁCE

 

Link: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/750dd27a-e76d-4727-b669-0d1c367a0a52

Share your thoughts