Wsparcia realizacji zadania publicznego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych

Zamawiający: URZĄD MIASTA ŁODZI

Link do postępowania: https://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/ogloszenia-i-zawiadomienia/ogloszenia-urzedu-miasta-lodzi/ogloszenie/otwarty-konkurs-ofert-w-formie-wsparcia-realizacji-zadania-publicznego-w-zakresie-profilaktyki-i-rozwiazywania-problemow-zwiazanych-z-uzywaniem-substa

Share your thoughts