Realizacja usług szkoleniowych w projektach edukacyjnych realizowanych przez Miasto Zamość

Zamawiający: URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ 

Link do postępowania: https://portal.smartpzp.pl/zamosc/public/postepowanie?postepowanie=28376968

Share your thoughts