Prace modernizacyjno – adaptacyjne w budynku Przychodni Specjalistycznej SPZOZ Świdnik

Zamawiający: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIDNIKU

Link do postępowania: https://spzozswidnik.ezamawiajacy.pl/pn/spzozswidnik/demand/notice/public/60183/details

 

Share your thoughts