Realizacja zadania publicznego w 2022 roku w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej

Zamawiający: URZĄD GMINY MNISZKÓW

Link do postępowania: https://bip.mniszkow.pl/dokument-1398-wojt_gminy_mniszkow_oglasza_otwarty.html

Share your thoughts