„ Modernizacja Oddziału Pediatrycznego zlokalizowanego na terenie Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej sp. z o.o. w Płocku – dostosowanie Oddziału Pediatrycznego do obowiązujących przepisów i wymogów.

Zamawiający: PŁOCKI ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SP. Z O.O.

 

Link: https://pzoz.ezamawiajacy.pl/pn/pzoz/demand/notice/public/60072/details

Share your thoughts