Wykonanie kompleksowej usługi technicznej podczas trwania imprezy

Zamawiający: TEATR STARY W LUBLINIE

Link do postępowania: https://biuletyn.lublin.eu/teatrstary/zamowienia-publiczne/2022/zapytanie-ofertowe-na-wykonanie-kompleksowej-uslugi-technicznej-podczas-trwania-imprezy-pod-nazwa-vivat-teatr-stary-lublin,7,17220,1.html

Share your thoughts