Wykonanie, dostawa oraz montaż dwóch wiat…

Zamawiający: URZĄD MIASTA BARTOSZYCE

Link do postępowania: https://bip.bartoszyce.pl/184/2397/Wykonanie_2C_dostawa_oraz_montaz_dwoch_wiat_smietnikowych_na_terenie_miasta_Bartoszyce_3A_1__Wiata_smietnikowa_przy_ul__Robotniczej__28wymiary_3A_482x324_cm_29__2__Wiata_smietnikowa_przy_ul__Wolskiego__28wymiary_3A_482x48

Share your thoughts