Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR

Zamawiający: URZĄD GMINY UŚCIMÓW

 

Link: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/107887

Share your thoughts