Świadczenie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Gminy Parczew w okresie 06– 12 2022 roku

Zamawiający: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PARCZEWIE

 

Link: https://ezamowienia.parczew.com/#/offer/1fa5e117-c807-4c93-b227-f2c5a7c54e51

Share your thoughts