Koszenie traw i chwastów w pasach dróg powiatowych na terenie Powiatu Pruszkowskiego oraz ich bieżące utrzymanie

Zamawiający: STAROSTWO POWIATOWE W PRUSZKOWIE

 

Link: https://platformazakupowa.pl/transakcja/610266

Share your thoughts