Wsparcie realizacji zadania publicznego Miasta Łęczyca w 2022 roku w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Zamawiający: URZĄD MIASTA ŁĘCZYCA

Link do postępowania: https://leczyca.info.pl/otwarty-konkurs-ofert-na-wsparcie-realizacji-zadania-publicznego-miasta-leczyca/

Share your thoughts