Usługi kompleksowej organizacji jednodniowej konferencji w sprawie powołania FORUM DIALOGU przy Prezesie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zamawiający: PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WARSZAWIE (PFRON)

 

Link: https://bip.pfron.org.pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne-udzielane-na-podstawie-przepisow-ustawy-prawo-zamowien-publicznych/szczegoly/public-order/zapytanie-ofertowe-dotyczace-uslugi-kompleksowej-organizacji-jednodniowej-konferencji-w-sprawie-po/

Share your thoughts