Usługa cateringowa – przygotowanie i dostarczenie posiłków dla dzieci w wieku 1-3 lat dla Gminnego Żłobka w Bedlnie

Zamawiający: URZĄD GMINY BEDLNO

Link do postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/9a8c4519-577e-4433-a6a6-a25fe7f2c8ad

Share your thoughts