Utworzenie i konfiguracja 30 kont pocztowych poczty elektronicznej wraz ze szkoleniem z zasad bezpieczeństwa i usługami dodatkowymi

Zamawiający: URZĄD MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY

Link do postępowania: https://umrejowiecfabryczny.bip.lubelskie.pl/index.php?id=254&p1=szczegoly&p2=1750034

Share your thoughts