ŚWIADCZENIE USŁUG PRALNICZYCH DLA SP ZOZ W ŁĘCZNEJ

Zamawiający: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁĘCZNEJ

Link do postępowania: https://www.spzoz.powiatleczynski.pl/aktualnosci,show,981,przetarg-na-podstawie-art-275-pkt-1-w-trybie-podstawowym-bez-negocjacji-na-swiadczenie-uslug-pralniczych-dla-sp-zoz-w-lecznej.html

Share your thoughts