Przebudowa i rozbudowa budynku internatu „BLIŹNIAK” Zespołu Szkół im. Gen. L. M. Paca w Dowspudzie w celu poprawy warunków ochrony przeciwpożarowej i dostępności osób niepełnosprawnych- I Etap

Zamawiający: STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

 

Link: https://portal.smartpzp.pl/powiatsuwalski/public/postepowanie?postepowanie=28355633

Share your thoughts