Dostawy sprzętu i materiałów medycznych jednorazowego użytku oraz odczynników do laboratorium

Zamawiający: 6 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBLINIE

Link do postępowania: https://szpitaldeblin.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/334049/dostawy-sprzetu-i-materialow-medycznych-jednorazowego-uzytku-oraz-odczynnikow-do-laboratorium-2

Share your thoughts