Dostawę artykułów biurowych i papieru kserograficznego, wyszczególnionych w formularzu cenowym – Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania….

Zamawiający: SAMODZIELNY PUBLICZNY PSYCHIATRYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ IM. DR STANISŁAWA DERESZA W CHOROSZCZY

 

Link: https://sppchoroszcz.med.pl/przetargi/szp-3820-17-22-zapytanie-ofertowe-na-dostawe-artykulow-biurowych-i-papieru-kserograficznego/

Share your thoughts