Zakup i dostawę sprzętu oraz oprogramowania w ramach realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00, gmina Jakubów

Zamawiający:

URZĄD GMINY JAKUBÓW

Link do postępowania:

https://bip.jakubow.pl/?a=7590

 

Share your thoughts